NAV fikk gjennomgå på nettet i går.

Tatt litt pause fra blogging fordi jeg ikke lenger er så motivert. 

Men i går fikk jeg med meg diskusjonen på nettet i går hvor NAV fikk gjennomgå.

 

VG la ut en sak som fanget manges interesse,irritasjon og engasjement. Saken dreier seg om utbetaling av trygdeytelser i mai.Noen hadde vært inne på Nav sine sider rundt påsketider og sett at utbetaling av uføretrygd og noen andre trygdeytelser i mai var satt til 12.mai. Men så skal visst Nav ha forandret denne datoen til 16.mai. Det var en voldsom hatfull debatt som foregikk i går. Nav lagde visst problemer for barnefamilier ved at siden det ikke utbetales før 16.mai så går de stakkars barna glipp av 17.mai-feiring. Og ikke bare barnefamiliene går glipp av 17.mai  men også alle de som ikke får nok penger i god tid til å feire 17.mai.For pengene må inn tidlig så at travle mammaer og kanskje pappaer får tid til å handle inn til 17,mai. Sorry men min sympati får de hatfulle debattantene ikke. For det er nå sånn at uføretrygd og noen andre trygdeytelser betales 20. i hver måned. Og får man penger allerede 16.mai så bør vel 17.mai være reddet…

Jeg tror ikke folk tenker noe særlig lenger enn så langt nesa rekker. For de aller fleste av oss som mottar ytelser har opparbeidet slike rettigheter ved å ha vært i arbeidslivet. Noen av oss har jobbet i  veldig mange år sånn at vi har veldig stor trygd og noen har vært noen år i jobb sånn at de har mindre å rutte med og noen har dessverre ikke skjønt betydningen av å yte noe som helst og mottar derfor lite. Sånn er samfunnet laget ,samme hvor brutalt det måtte høres. Men når man legger til hvor mange som også mottar bostøtte så tror jeg ikke så mange lider. Bostøtte er en sosial støtteordning til de som har store boutgifter og lite inntekter. Men så er det det som er til felles for alle som har vært i jobb; vi har alle opplevd at lønn utbetales ikke til 17.mai . Vi får lønn på lønnsdato uavhengig av 17.mai eller ei.For like sikkert som det er jul er det også 17.mai hvert eneste år! Og når man vet at det kommer høytider så må man planlegge. 

Hvor mye penger koster 17.mai for et enkelt menneske?

Ikke så lett å finne ut av det kanskje. For vi har alle forskjellige krav og forventninger, Noen trenger kanskje nye klær og noen bruker mye penger på å gå ut å spise og feste på nasjonaldagen. Men felles er at man kan legge av penger til denne 17,maifeiringa i lang tid før 17.mai. 17.mai bør ikke komme som en plutselig utgift siden den som kjent kommer hvert år.

Å bruke unnskyldninger som at det pga NAV ikke blir feiring på barna er jo helt teit. Det er vi voksne som må ta ansvaret. I diskusjonen i går kom en med et forslag om å legge av 50 kr hver uke i 2-3 mndr før 17.mai,ja da har man kanskje nok til hele feiringa!

I diskusjonen kom det hatfulle ytringer om NAV. NAV er arrogante ved at de har forandret dato! NAV består av ondskapsfulle mennesker som ønsker å skade barna…

Det er helt merkelig hva folk kan komme til å vrenge ut av seg i denne type diskusjon. De aller fleste legger skylda for all sin elendighet på NAV. Folk skriver helt åpent om skilsmisser, fedre som ikke følger opp sine forpliktelser og besteforeldre som ikke stiller opp. Folk legger ut om sin økonomiske situasjon uten å erkjenne at de kanskje selv er litt dårlige til å planlegge.Noen gjør dette under fullt navn!

 

I går og også i dag kan man lese i media at uføre fortviler over at Nav har endret dato fra 12. mai til 16.mai. Jeg er ikke blant de. Jeg har stor forståelse for at den er endret og tror at da det stod  på Nav sine sider at det var utbetaling 12. mai så har det skjedd en glipp.For når dato er 20 .i hver måned så skjønner jeg ikke hva folk sutrer over.Får man sine ytelser en uke for tidlig så betyr jo det at en også skal vare en uke lenger….til neste utbetaling. Og når ikke det normale arbeidsliv endrer sin utbetaling av lønn før 17.mai så skjønner ikke jeg ikke at man skal mene at NAV skal gjøre det. Det Nav nå har sagt for å komme de hatfulle i møte er at de aller fleste vil ha penger på konto 15.mai…

Det NAV bør gjøre er å endre utbetalingsdato til f. eks 12. i hver måned. Da står man likt med mye av det offentlige arbeidsliv. 20. i hver måned ,hver eneste måned hele året hadde vært det beste. Da kommer man både utgifter til 17.mai og jul i møte….